Trochę historii

Wydział, zarządzeniem Rektora Akademii Podlaskiej rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 września 2000 r. Zarządzeniem Rektora Akademii Podlaskiej nr 11/2001 z dnia 28 lutego 2001 r. określono strukturę organizacyjną Wydziału, wyodrębniając dwa instytuty: Instytut Zarządzania i Instytut Nauk Ekonomicznych.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (do 30.09.2012 r. Wydział Zarządzania) jest jednym z czterech wydziałów funkcjonujących w ramach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Od 1 października 2019 roku, zarządzeniem Rektora UPH, Wydział funkcjonuje jako Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

W ramach wydziału

oferujemy kształcenie na czterech wydziałach

wave-down

W ramach naszych instytutów

Oferujemy Ci 14 kierunków kształcenia

Bezpieczeństwo informacyjne
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Bezpieczeństwo narodowe
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Kryminologia
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Geopolityka i studia strategiczne
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

National security (II stopień)
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Zarządzanie
Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Logistyka
Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Management (II stopień)
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Pedagogika
Instytut Pedagogiki

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Instytut Pedagogiki

Pedagogika specjalna
Instytut Pedagogiki

Administracja
Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Prawo
Instytut Nauk o Polityce i Administracji

wave-up

Ponadto możesz wziąć udział w 12 kołach naukowych

Koło Naukowe Explorator

Koło Naukowe Ekonomiczne

Koło Naukowe Menedżerów TOP MANAGER

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego

Dziękujemy za Twoje zainteresowanie

Dołącz do nas w rekrutacji 2022