Polityka prywatności

Last modified: 11/13/2021

Założenia ogólne

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej: „Polityką prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych w związku z

korzystaniem z serwisu internetowego, w tym zasady wykorzystywania plików typu „cookies”.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, adres: ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce. Zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: „RODO”, administrator danych osobowych określa cel oraz sposób przetwarzania danych osobowych.

 2. Z Wydziałem Nauk Społecznych, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach można kontaktować się pod ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce, adresem e-mail: ws@uph.edu.pl.

 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

 4. Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Państwa podczas korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego.

 5. Ponadto w przypadku korzystania przez Państwa z serwisu internetowego pozyskujemy dane eksploatacyjne (data, czas pobytu na stronie lub nr IP), które przekazywane są przy każdym wywołaniu strony przez przeglądarkę internetową z której Państwo korzystają. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, w związku z czym nie jest możliwa identyfikacja osoby korzystającej z serwisu. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim.

 6. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.

 7. Posiadają Państwo prawo żądania od Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 8. Posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych.

 9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 10. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 11. Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 12. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności, a dotyczącym ochrony danych osobowych stosuje się przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym RODO.

II. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i eksploatacyjnych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem.

 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, w tym udostępnionych danych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zaleca stosowanie aktualnego i legalnego oprogramowania antywirusowego.

III. PLIKI TYPU „COOKIES”

 1. Serwis wykorzystuje pliki typu „cookies”. Cookies to niewielkie pliki tekstowe pobierane podczas korzystania przez Państwa z Serwisu, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, a następnie odczytywane przy połączeniu się przeglądarki internetowej.

 2. Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, adres: ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce, adres e-mail: ws@uph.edu.pl.

 3. Pliki cookies wykorzystywane za pośrednictwem Serwisu nie gromadzą danych osobowych ani w żaden inny sposób nie ingerują w Państwa system informatyczny, w tym zainstalowane oprogramowanie.

 4. Cookies pozwalają na rozpoznanie Państwa urządzenia końcowego oraz odpowiednie wyświetlenie na nim strony internetowej.

 5. Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics - usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Państwa adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.

 6. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.

 7. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Jest to narzędzie służące do prowadzenia statystyki oraz analizy ruchów użytkowników na naszej stronie internetowej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w postaci dostosowania strony Serwisu do potrzeb użytkowników serwisu.

Pliki

Pobierz w formacie PDF